VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
TS2017 Thông tin tuyển sinh Viện Điện tử Viễn thông

Chương trình "Một ngày là Sinh viên Bách Khoa"

Openday 2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.