VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
TS2019 Thông tin tuyển sinh Viện Điện tử Viễn thông 2017

Thông tin về phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu của Viện Điện tử - Viễn thông

* Viện Điện tử- Viễn thông có 20 phòng thí nghiệm cơ sở và chuyên ngành hiện đại được nhà trường đầu tư và các công ty tài trợ như Altera, Intel, Xilinx, Samsung, TI, Panasonic, GNSS, Siemens, EMG …

Ha Duyen Trung 

* Có 8 phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nghiên cứu Phát triển Điện tử viễn thông cho phép sinh viên từ năm thứ 3 lên làm việc trong các dự án của các thầy, giúp cho sinh viên phát triển kỹ năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề và rèn luyện các kỹ năng mềm khác. Có khoảng 250 sinh viên đang làm việc tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu.

ZTE