VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Tin tức Thông tin khoa học

Sinh viên Nguyễn Trung Hưng - KSTN ĐTVT K56 có bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí IEEE Photonics Technology Letters

Viện Điện tử-Viễn thông rất vui mừng thông báo Sinh viên Nguyễn Trung Hưng lớp KSTN Điện tử Viễn thông K56 vừa có một bài báo khoa học với tiêu đề “High-speed Visible Light Communications Using ZnSe-based White Light Emitting Diode” được chấp nhận đăng trên tạp chí IEEE Photonics Technology Letters với hệ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) = 2.11.
Bài báo có thể được tải tại link sau:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7488189&filter%3DAND%28p_IS_Number%3A4581641%29

Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Trung Hưng và nhóm tác giả.