VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1, 2, 3 học kỳ 20191

ĐỢT 1

 

ĐỢT 2

 

ĐỢT 3

 

Cơ hội nghề nghiệp không giới hạn tại các dự án lĩnh vực Automative dành cho lập trình viên C/C++/Embedded

 

 

 

Thông báo hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20191

Hướng dẫn trình bày quyển ĐATN và đánh giá quyển và bảo vệ ĐATN áp dụng từ học kỳ 20182

Hướng dẫn trình bày quyển đồ án tốt nghiệp

 

Hướng dẫn đánh giá quyển và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

Thông báo lịch bảo vệ học phần Đồ án 2 ET4010, ET4011

Các bài viết khác...