VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo lịch học tập cơ bản và Đồ án 2

Theo thông báo từ nhà trương, sinh viên đang theo học học phần Thực tập cơ bản và Đồ án 2 tại trung tâm thực hành sẽ tạm nghỉ tuần 29 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020). Lịch học cụ thể Trung tâm thực hành sẽ thông báo vào cuối tuần.

TRUNG TÂM THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG.

Thông báo thu in sao bằng và bảng điểm

Sinh viên đăng ký tốt nghiệp vào kỳ 20192 có nguyện vọng in sao bằng và bảng điểm mời đến đăng ký tại Văn phòng Viện - nhà C9-405 trong giờ hành chính từ 05/3 đến 31/3/2020.

VĂN PHÒNG VIỆN

Phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20192 (cập nhật ngày 30/03/2020)

Đồ án cử nhân

 

Thực tập tốt nghiệp

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án Kỹ sư

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp

 

Phân công hướng dẫn đồ án môn học học kỳ 20192

Đồ án 1

 

Đồ án 3

 

Đồ án thiết kế y sinh 2

 

Đồ án thiết kế y sinh 4

 

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1, 2, 3 học kỳ 20191

ĐỢT 1

 

ĐỢT 2

 

ĐỢT 3

 

Thông báo hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20191

Các bài viết khác...