VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu

Địa điểm: 702 - The 7th Floor, Ta Quang Buu Library

Báo cáo viên: GS. Thomas Hales

Thời gian: 09:00 - 11:00 Thứ Tư, 13/06/2018

Tóm tắt:

Một số hình có thể xếp (pack​ing​) lên mặt phẳng tốt hơn các hình khác. Ví dụ như các hình vuông giống nhau có thể xếp kín lên mặt phẳng, trong khi đó ngay cả cách xếp tốt nhất sử dụng các hình tròn giống nhau cũng không phủ kín khoảng 10% mặt phẳng.
Bài báo cáo này sẽ thảo luận về vấn đề tìm cách xếp tốt nhất sử dụng các ngũ giác đều trong mặt phẳng và hình lồi cho kết quả tệ nhất với bài toán này.
Nội dung báo cáo phù hợp cho đối tượng đại chúng.

==================================================================

Brief Bio of Thomas C. Hales

https://sites.google.com/site/thalespitt/

Thomas C. Hales is the Mellon Professor of Mathematics at the University of Pittsburgh. He received B.S. and M.S. degrees from Stanford University, a Tripos Part III from Cambridge University, 
and a Ph.D. from Princeton University in representation theory under R. P. Langlands. He has held postdoctoral and faculty appointments at MSRI, Harvard University, the University of Chicago, 
the Institute for Advanced Study, and the University of Michigan. In 1998, Hales, with the help of his graduate student Samuel Ferguson, proved Kepler’s 1611 conjecture (and part of Hilbert’s 18th problem) 
on the most efficient way to stack oranges. In 2014, he and his coworkers gave a formal proof of the Kepler conjecture in the computer proof assistant “HOL Light.”

Hales has received the Chauvenet Prize of the MAA (2003), the Moore Prize (2004), the Robbins Prize of the AMS (2007), the Lester Ford Prize of the MAA (2008), and the Fulkerson Prize of the MPS and AMS (2009). 
He is an inaugural Fellow of the AMS (2012).

His current project is "Formal Abstracts in Mathematics" which will transform mathematical statements from journal articles into a form that can be processed and manipulated by formal proof systems.

Đăng ký tham dự tại: Tại đây

Thông báo đăng ký thông tin thực tập kỹ thuật vào kỳ 20173

Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K60 thực tập kỹ thuật trong vòng 1 tháng trong kỳ hè, Viện Điện tử Viễn thông đề nghị sinh viên có dự định đăng ký học phần thực tập kỹ thuật vào kỳ hè 20173 hoặc kỳ 20181 điền thông tin theo mẫu tai link sau trước ngày 8/6/2018.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMG-aRwe7X_AvX15r37ZdOibQ6etkLMLWUFz4CISkcHfcQ6A/viewform

Lưu ý: Nếu không có lý do gì đặc biệt, Viện khuyến cáo sinh viên K60 đăng ký học phần vào kỳ 20181 nhưng vẫn thực tập trước vào kỳ 20173

Thông báo kế hoạch trao giấy chứng nhận SVNCKH Viện Điện tử Viễn thông

Thông báo điểm quá trình học phần học phần kỹ thuật điện tử ET2010, ET2012 và ET3102

Chú ý: với sinh viên là các lớp chưa có điểm sẽ được thông báo trong tuần sau

 

 

 

Thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành thí nghiệm kỳ 20172 môn Cơ sở truyền số liệu, Thông tin số và Mạng máy tính

 

 

Thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành thí nghiệm kỳ 20172 môn cấu kiện điện tử

Các bài viết khác...