VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo về hủy Lớp Thực tập kỹ thuật kỳ 20182

Hiện đang có 02 lớp Thực tập kỹ thuật được mở trong kỳ 20182 này là: Lớp 683704 – ET3270 cho K60, K61 và Lớp 2375 – ET3270Q cho LUH15. Do các bạn sinh viên không thể bố trí đi thực tập toàn thời gian 4 tuần trong quá trình học tập của học kỳ 20182, nên Viện ĐTVT đã đề nghị Phòng Đào tạo xem xét hủy 02 lớp này, để các em không phải đóng tiền học phí. Viện ĐTVT sẽ đăng thông báo hướng dẫn các sinh viên về kế hoạch Thực tập kỹ thuật vào hè 20183 vào tuần tới.

Thông báo kết quả phúc tra đợt 2 học kỳ 20181

Thông báo phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20182 (cập nhật 06/03/2019)

Chú ý: Sinh viên xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp tại https://qldt.hust.edu.vn/.

Theo phân công, thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp là thầy hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.

Thông báo phân đồ án môn học học kỳ 20182 (cập nhật 27/02/2019)

Sinh viên thực hiện đồ án môn học học kỳ 20182 xem phân công chi tiết, chính xác tại https://qldt.hust.edu.vn/

Thông báo buổi toạ đàm "Sinh viên Bách Khoa và con đường học vấn"

Thông báo về Thực tập công nghiệp cho sinh viên cử nhân kỳ 20182

Viện Điện tử - Viễn thông sẽ tổ chức cho các bạn sinh viên CNCN đi thực tập công nghiệp học kỳ 20182 vào:

- Thời gian 12 tuần bắt đầu từ ngày 25/02/2019,

- Tại một trong các địa chỉ sau: Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software), Công ty TNHH Vivas - VNPT Tech, Công ty TNHH ACE Antenna.

Để chuẩn bị cho quá trình thực tập tại công ty phù hợp, các bạn sinh viên liên hệ với Viện ĐTVT qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , trước 22/02/2019.

Viện ĐTVT

Các bài viết khác...