VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20172 đợt 2 và 3

ĐỢT 2

 

 

 

ĐỢT 3

 

 

Thông báo phân công đồ án học kỳ 20173

Đồ án 1

 

Đồ án 2

 

Đồ án 2

 

Đồ án 3

 

 

Thông báo phân công hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 20173

Thông báo phân công giảng dạy các học phần lý thuyết mở dưới dạng Project học kỳ 20173

Thông báo lịch thực tập cơ bản học kỳ 20173 tại Trung tâm thực hành

Thông báo kết quả phúc tra điểm đợt 1 học kỳ 20172

Các bài viết khác...