VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo kết quả phúc tra bài thi kỳ 20141 đợt 2

Sinh viên xem kết quả phúc tra bài thi 20141 đợt 2 tại đây.

Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển khóa học FPT

Các bạn sinh viên trúng tuyển khóa học FPT xem danh sách tại đây.

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp đại học kỳ 1 đợt 2 năm học 2014 - 2015

Các sinh viên bảo vệ tốt nghiệp hệ kỹ sư học kỳ 20141 đợt 2 xem Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp tại đây.

Thông báo danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại trà học kỳ 20142

Văn phòng xin gửi danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại trà học kỳ 20142 bản công bố chính thức sau khi đã điều chỉnh. Danh sách và lịch trình thực hiện các bạn sinh viên xem tại đây.

VĂN PHÒNG VIỆN

Thông báo kết quả phúc tra bài thi kỳ 20141 đợt 1

Các bạn sinh viên xem kết quả phúc tra bài thi kỳ 20141 đợt 1 tại đây.

Thông báo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng kỹ thuật kỳ 20141

Các bạn sinh viên có tên trong "Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng kỹ thuật kỳ 20141" chú ý nhận bằng tốt nghiệp tại Văn Phòng Viện Điện tử Viễn thông vào các ngày thứ năm hàng tuần.

VĂN PHÒNG VIỆN

Các bài viết khác...