VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20192 (cập nhật ngày 30/03/2020)

Đồ án cử nhân

 

Thực tập tốt nghiệp

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án Kỹ sư

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp