VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1, 2, 3 học kỳ 20191

ĐỢT 1

 

ĐỢT 2

 

ĐỢT 3