VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông tin đợt thực tập của Samsung

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung - SVMC và Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Samsung mở đợt đăng ký tham gia chương trình thực tập 4 tuần tại SVMC. Chi tiết như các tài liệu đính kèm.

https://www.dropbox.com/s/wmng3jjriifdjzm/HUST_ET.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ass05qjbzj7d4x8/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20Tuy%E1%BB%83n%20sinh%20Sinh%20vi%C3%AAn%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%ADp%20n%C4%83m%202020.docx?dl=0

Sinh viên muốn đăng ký thông qua giới thiệu của Viện có thể sử dụng đường link:

https://forms.gle/Hd6iRjV6U8wCagm38

Hạn đăng ký: 6/12/2019.

Giới hạn số lượng 60 sinh viên. Ưu tiên các bạn có tham gia hoạt động TA, hướng dẫn sinh viên khóa dưới.