VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20182 (cập nhật 06/03/2019)

Chú ý: Sinh viên xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp tại https://qldt.hust.edu.vn/.

Theo phân công, thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp là thầy hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.