VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20172 đợt 2 và 3

ĐỢT 2

 

 

 

ĐỢT 3