VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Hoạt động đoàn hội

THÔNG BÁO SỐ 2: GIA HẠN ĐĂNG KÝ TUẦN LỄ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2020 – LẦN THỨ 37

     Hiện nay BTC đã gia hạn đăng ký cho các nhóm sinh viên tham gia SVNCKH lần thứ 37 thêm đến18h00 ngày 20/5

     Kính đề nghị các nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia thêm theo các link được hướng dẫn trong thông báo số 1.
     Các nhóm cần mạnh dạn đăng ký để được bảo vệ tại cấp bộ môn và nghe sự góp ý của hội đồng để có thể hoàn thiện được sản phẩm một cách tốt nhất.
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc