VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Hoạt động đoàn hội

Chung kết Best Project 2018 - Viện Điện tử Viễn thông