VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Học bổng- Việc làm

Cơ hội nghề nghiệp không giới hạn tại các dự án lĩnh vực Automative dành cho lập trình viên C/C++/Embedded