VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo hội thảo "Học bổng tài năng Samsung STP 2018"

 

Thông báo tuyển dụng kỹ sư, cử nhân làm việc tại Samsung R&D Hà Nội

Thông báo học bỏng tài năng SamSung STP2018

 

 

 

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20171 đợt 4

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án 2 (phần thực hành tại nhà T)

Chú ý: Sinh viên được phân công theo danh sách chủ động liên lạc với thầy/cô hướng dẫn thực hành để xếp lịch thực hành cụ thể.

 

 

Các bài viết khác...