VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Nghiên cứu Các nhóm Nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Viện Điện tử Viễn thông

 • Thông tin vô tuyến: Các hướng nghiên cứu liên quan đến thiết bị di động thông minh; Các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến trong thông tin di động như OFDM/OFDMA, MIMO-OFDM, CDMA; Thiết kế và mô phỏng mạng thông tin di động ở dạng mô hình; Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thông tin dưới nước
 • Mạng thế hệ mới và dịch vụ: tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến mạng cố định và di động thế hệ mới, mạng Internet và các dịch vụ mạng như: Công nghệ ảo hóa, quản lý tài nguyên mạng, mạng tiết kiệm năng lượng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và chất lượng trải nghiệm trong mạng; Mạng cảm biến vô tuyến và ứng dụng của mạng cảm biến trong môi trường, xây dựng, giao thông vận tải; Hệ thống thông tin không dây đa chặng phục vụ các hoạt động hiện trường và tình huống khẩn cấp; Mạng đồng đẳng và mạng xếp chồng; Các công nghệ sử dụng trong mạng di động: tối ưu hóa tài nguyên mạng, quản lí di động, điều khiển chuyển giao, đảm bảo chất lượng dịch vụ và chất lượng trải nghiệm di động; Công nghệ theo định hướng dịch vụ giá trị gia tăng và môi trường thông minh
 • Quang dẫn và siêu cao tần: tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến công nghệ quang và siêu cao tần như: Nghiên cứu, tính toán và thiết kế các mạch quang học có kích thước nano: áp dụng cho các hệ thống thông tin quang, các phần tử tích cực, và đặc biệt là các thiết bị truyền dẫn năng lượng quang học kích thước nano; Phân tích, thiết kế và chế tạo các loại antenna thế hệ mới: nghiên cứu các loại antenna đa băng, băng rộng, kích thước nhỏ, hiệu suất bức xạ cao ứng dụng trong các hệ thống thông tin vô tuyến, các hệ thống vô tuyến cảm biến môi trường; Phân tích và thiết kế đường truyền sóng vô tuyến: phân tích và thiết kế đường truyền, phương thức truyền sóng thích hợp cho các hệ thống thông tin
 • Hệ thống nhúng và tính toán khả cấu hình: tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến thiết kế các hệ thống vi mạch khả trình và ứng dụng; Các ứng dụng của hệ thống nhúng trong viễn thông; Xây dựng và đăng ký sở hữu trí tuệ các bộ thư viện phần cứng phục vụ cho việc thiết kế các thiết bị di động như công nghệ CDMA, OFDM, .v.v.; Thiết kế các vi mạch mã hóa, giải mã video (MPEG4, H.264), mã hóa, giải mã ảnh (JPEG) và giải mã, mã hóa âm thanh (MP3, AAC); Các ứng dụng của hệ thống nhúng trong các hệ điều khiển và điện tử ứng dụng.
 • Xử lý tín hiệu: tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến xử lý tín hiệu trong viễn thông, trong đa phương tiện, trong y sinh như: Lý thuyết xử lý tín hiệu phi tuyến và các ứng dụng trong viễn thông, bảo mật; Thông tin hỗn loạn, laser hỗn loạn, mạch hỗn loạn và mã hóa biểu tượng; Mạng thần kinh tế bào và các ứng dụng; Xử lý ảnh và ứng dụng của xử lý ảnh trong y tế, giao thông vận tải, bảo mật, .v.v.
 • Đa phương tiện: tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến truyền thông đa phương tiện như: xử lý tín hiệu đa phương tiện, truyền thông hợp nhất, lĩnh vực tính toán khắp nơi và tính toán di động, mạng ngang hàng P2P, mạng cảm biến không dây, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng đa phương tiện phân tán chạy trên PC và hệ nhúng nối mạng
 • Thiết kế vi mạch: thiết kế các IC số và tương tự, phát triển các công cụ kiểm tra vi mạch (verification), IC cao tần (RFIC) và RFID.
 • Kỹ thuật y sinh: tập trung vào các chủ đề: Xử lý thông tin y tế; Thiết kế chế tạo các thiết bị điện tử y sinh ứng dụng tại Việt Nam; Xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin ứng dụng trong y tế.

Một số hoạt động nghiên cứu khoa học

 • Tổ chức các Hội nghị hội thảo quốc tế: ICCE 2006, ICCE 2008, ICCE 2010, ICCE 2012
 • Thực hiện nghiên cứu đề tài các cấp hàng năm: cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước, các đề tài liên kềt hợp tác với nước ngoài (VLIR, nghị định thư…), dự án nghiên cứu với các công ty (Samsung, Panasonic).
 • Thực hiện việc liên kết trao đổi cán bộ cũng như kết quả nghiên cứu với các trương đại học nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 • Hợp tác với các công ty trong việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp có khả ứng dụng, tham gia hầu hết các hội chợ triển lãm về công nghệ Techmark cấp tỉnh thành phố và quốc gia.
 • Hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi Robocon, Procon, tham gia Viphotec và tổ chức Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học.