VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Nghiên cứu

Đề tài dự án

Các đề tài dự án đang được thực hiện của Viện Điện tử Viễn thông

 

TT

Tên đề tài

Cơ quan giao đề tài

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Bộ môn

Cấp nhà nước

       

1

Nghiên cứu và thiết kế bộ điều chế/giải điều chế tín hiệu băng thông siêu rộng sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (chaotic UWB) (chủ nhiệm: TS. Hoàng Mạnh Thắng)

Đề tài độc lập cấp NN

01/2009

12/2010

Điện tử và Công nghệ máy tính

2

Nghiên cứu và phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ GTGT và đa phương tiện cho các mạng di động 3G/4G và Internet băng rộng (TS. Nguyễn Tài Hưng)

Đề tài độc lập cấp NN

01/2010

12/2011

Kỹ thuật thông tin

3

Nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực định vị toàn cầu và xây dựng phòng thí nghiệm Galileo Lab tại Trường ĐHBK Hà Nội (Chủ nhiệm: PGS. Nguyễn Văn Khang)

Nghị định thư

04/2010

04/2012

Điện tử và Công nghệ máy tính

4

Hợp tác nghiên cứu thử nghiệm sử dụng đường dây điện hạ áp phục vụ cho xây dựng lưới điện thông minh (Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Bình)

Nghị định thư

06/2009

06/2011

Mạch và xử lý tín hiệu

5

Nghiên cứu cải thiện mức tiêu hao năng lượng trong các mạng trung tâm dữ liệu dựa trên bài toán lưu lượng (PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh)

Nghị định thư

03/2011

03/2013

Kỹ thuật thông tin

Cấp Bộ

       

6

Xây dựng các đặc tuyến truyền dẫn sóng âm phục vụ mục đích thiết kế các hệ thống thông tin liên lạc dưới biển (PGS. TS. Nguyễn Văn Đức)

Bộ trọng điểm

04/2011

03/2013

Kỹ thuật thông tin

7

Nghiên cứu đánh giá lưu lượng và chất lượng trải nghiệm trong các mạng nội dung số
(Chủ nhiệm: TS. Trương thu Hương)

Bộ trọng điểm

04/2011

03/2013

Hệ thống Viễn thông

8

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm
anten MIMO băng thông siêu rộng tránh giao thoa
(chủ nhiệm: TS. Đào Ngọc Chiến

Bộ trọng điểm

04/2011

03/2013

Hệ thống Viễn thông

9

Thiết kế IC nguồn loại LDO dòng 300 mA (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Vũ Thắng)

Bộ trọng điểm

04/2011

03/2013

Hệ thống Viễn thông

10

Đề xuất thiết kế chế tạo khối điều chế và giải điều chế sử dụng kỹ thuật hỗn loạn nhằm nâng cao hiệu suất băng thông của hệ thống thông tin băng rộng (Chủ nhiệm: Th.S. Nguyễn Xuân Quyền)

Bộ

01/2010

12/2011

Hệ thống Viễn thông

11

Ứng dụng xử lý tín hiệu mù vào phân tích ảnh viễn thám (Chủ nhiệm:ThS.Vương Hoàng Nam)

Bộ

01/2010

12/2011

Hệ thống Viễn thông

12

Nghiên cưu ,thiết kế hệ thống định vị bằng song ngắn (HF) CNĐT Kỹ sư Nguyễn Khuyến

Bộ

01/2010

12/2011

Hệ thống Viễn thông

13

Nghiên cứu các mô hình và các cơ chế đồng bộ của các hệ thống hỗn loạn đa trễ và ứng dụng vào truyền thông (Chủ nhiệm: TS. Hoàng Mạnh Thắng)

Bộ

12/2010

11/2011

Điện tử và Công nghệ máy tính

14

Quản lý chất lượng đào tạo thông qua hệ thống hỗ trợ xây dựng thông tin phản hồi (TS. Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm đề tài)

Bộ

01/2010

12/2011

Điện tử và Công nghệ máy tính

15

Nghiên cứu thực hiện giải thuật điều chế wavelet trên DSP (Th.S. Trần Hải Nam)

Bộ

01/2010

12/2011

Kỹ thuật thông tin

16

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị chống ngủ gật cho lái xe ôtô giúp lái xe ô tô nâng cao độ an toàn khi thực hiện công việc (Th.S. Phạm Mạnh Hùng)

Bộ

01/2010

12/2011

Công nghệ điện tử và Kỹ thuật Y sinh

17

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm phân hệ xử lý tín hiệu trong hệ thống vô tuyến bằng phần mềm ứng dụng trong thông tin liên lạc (TS. Nguyễn Hữu Trung)

Bộ

01/2010

12/2011

Kỹ thuật thông tin

Đề tài với các Sở KHCN

       

18

Hệ thống quản lý chuỗi bán hàng thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (TS. Phạm Văn Tiến)

Sở KHCN TP Hà Nội

01/2010

12/2011

Kỹ thuật thông tin

19

Hệ thống giám sát và quản lý mức nước sông tự động tại những địa điểm xung yếu trong hệ thống đê điều của thành phố Hà Nội (PGS. TS. Nguyễn Văn Đức)

Sở KHCN TP Hà Nội

01/2010

12/2011

Kỹ thuật thông tin

20

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị rửa quả lọc và dây dẫn máu để tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo (Th.S. NCS. Vũ Duy Hải)

Sở KHCN TP Hà Nội

01/2010

12/2011

Công nghệ điện tử và Kỹ thuật Y sinh

21

Thiết kế chế tạo hệ thống tích hợp thông tin-định vị-cảm biến cho giám sát giao thông trên địa bàn thủ đô Hà nội (Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Văn Yêm)

Sở KHCN TP Hà Nội

01/2010

12/2011

Hệ thống Viễn thông

Đề tài NAFOSTED

       

22

Cấp phát kênh động cho hệ thống thông tin vô tuyến băng rộng sử dụng công nghệ MIMO-OFDMA (PGS. TS. Nguyễn Văn Đức)

NAFOSTED

01/2010

12/2011

Kỹ thuật thông tin

Đề tài với công nghiệp

       

23

Intelligent Memory Management in Embedded Devices (TS. Phạm Văn Tiến)

Samsung

03/2010

11/2010

Kỹ thuật thông tin

24

Tracking and Guiding Children by Bada-based Mobile Phones (TS. Phạm Văn Tiến)

Samsung

03/2010

11/2010

Kỹ thuật thông tin