VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Nghiên cứu

Một số sản phẩm nghiên cứu

Anten vi dải cho hệ thống thông tin vô tuyến băng thông rộng, siêu rộng ở các dải tần khác nhau :

 

                

Anten MIMO (2GHz-2.6GHz)

 

            

 

Thiết bị đầu cuối tích hợp thông tin định vị - cảm biến

 

 

Hệ thống tích hợp truyền thông tin qua hệ thống thông tin di động :