VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Các đơn vị

Cơ sở vật chất

1.Phòng thí nghiệm

    Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật thông tin quản lý và vận hành một phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo cho các hệ khác nhau (chính quy, cao đẳng…). Nội dung thí nghiệm và thực hành bao gồm cơ sở thông tin số, chuyển mạch và mạng thông tin, tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông, v.v.

Các bài thực hành phục vụ môn học: Cơ sở thông tin số và truyền số liệu

Bài 1. Điều biên với tín hiệu số (ASK)

Bài 2. Điều tần với tín hiệu số (FSK)

Bài 3. Điều pha với tín hiệu số (PSK)

Bài 4. Điều chế PSK cầu phương

Bài 5. Điều pha tương đối (DPSK)

Bài 6. Tạo dạng dữ liệu

Bài 7. Đồng bộ

Các bài thực hành phục vụ môn học: Kỹ thuật chuyển mạch

Bài 1. Chuyển mạch thời gian TIMSWIT

Bài 2. Chuyển mạch ma trận MATSWIT

Bài 3. Các hệ thống chuyển mạch

Bài 4. Xây dựng một mạng chuyển mạch

Các bài thực hành phục vụ môn học: Tổ chức mạng viễn thông

Bài 1. Lưu lượng điện thoại

Bài 2. Traffic a và traffic loss

Bài 3. Biến đổi lưu lượng mất

Bài 4. Yêu cầu về đầu ra

Bài 5. Hệ thống xếp hàng

Bài 6. Thông tin di động GSM

Thiết bị mã hóa và điều chế

 

Thiết bị chuyển mạch số

 

 

2.Phòng nghiên cứu mạng truyền thông

 

Địa chỉ: phòng Nghiên cứu mạng Truyền thông, 411-C9

 

Giới thiệu chung

 

Hoạt động nghiên cứu của phòng bao gồm giao thức truyền thông mạng (network protocols), mạng không dây đa chặng (ad hoc/sensor networks), mã hóa và truyền thông tin đa phương tiện (multimedia coding and communication), v.v. Đây cũng là nơi triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu của bộ môn.

 

Một số hình ảnh hoạt động nghiên cứu

 


 

Sản phẩm nghiên cứu

Nhiều công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước (Bưu chính – Viễn thông…), ngoài nước (European Transactions on Telecommunications, IEICE Transactions on Communications, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Springer Lecture Notes in Computer Science), các hội nghị khoa học quốc tế uy tín (IEEE International Conference on Communications, IEEE Wireless Communications and Networking Conference, IEEE International Conference on Networking…).

 

Một số hình ảnh sản phẩm nghiên cứu:


Hệ thống truyền thông đa phương tiện trên mạng không dây ad hoc sử dụng hệ nhúng phục vụ các hoạt động hiện trường

 

 

 

Hệ thống truyền thông tin GPS trên sóng vô tuyến bộ đàm

 

 

Phát triển hệ thống điều khiển và quản lý thiết bị gia dụng hỗn hợp qua mạng

 

 

Lĩnh vực Nghiên cứu

 

Với đội ngũ cán bộ trẻ đông đảo và có trình độ cao, bộ môn Kỹ thuật Thông tin đã và đang triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều dự án khoa học ở các cấp khác nhau (cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước, hợp tác nghiên cứu với nước ngoài…) thu hút cả cán bộ và sinh viên, góp phần tích cực vào sự phát triển của khoa Điện tử - Viễn thông trong công tác nghiên cứu và đào tạo. Nhiều công trình khoa học đã được công bố trong cũng như ngoài nước và được đánh giá cao.

    Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Nội dung nghiên cứu của bộ môn bao gồm:

- Giao thức truyền thông mạng (network protocols);

- Chất lượng dịch vụ (QoS) và đánh giá hiệu năng hệ thống truyền thông (QoS architectures and performance evaluation);

- Thông tin vô tuyến: xử lý tín hiệu, mã hóa kênh và ứng dụng di động (radio-based communication: RF signal processing, channel coding and mobile applications);

- Mạng không dây đa chặng và ứng dụng (wireless ad hoc/sensor networks);

- Mã hóa và truyền thông tin đa phương tiện (multimedia coding and communication).

Các môn học

Danh sách các môn học:

 

STT

Môn học

Hệ Đào Tạo

Giảng viên

1

Mạng Thông Tin

CQ

-     TS. Nguyễn Xuân Dũng

-     TS. Phạm Văn Tiến

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

-     TS. Trần Thị Ngọc Lan

-     TS.Nguyễn Tài Hưng

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

2

Cơ sở truyền số liệu

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

-     TS. Trần Thị Ngọc Lan

-     TS.Phạm Văn Tiến

-     TS.Nguyễn Tài Hưng

3

Thông tin số

CQ

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

-     PGS.TS.Nguyễn Quốc Trung

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

-     Th.S Nguyễn Thu Nga

4

Hệ thống vô tuyến

CQ

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

-     Th.S Nguyễn Thu Nga

5

Mạng máy tính

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

-     TS.Nguyễn Tài Hưng

6

Tổ chức và QH mạng viễn thông

CQ

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

-     TS. Nguyễn Xuân Dũng

-     TS.Nguyễn Tài Hưng

-     TS. Trần Thị Ngọc Lan

7

Đa phương tiện nâng cao

CQ

-     TS. Phạm Văn Tiến

8

Kỹ thuật mạng nâng cao

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

9

Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng

SDH

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

10

Hệ thống phân tán

SDH

-     TS. Phạm Văn Tiến

11

Thông tin di động

CQ

-     TS. Trần Quang Vinh

-     Th.S Nguyễn Thu Nga

-     Th.S. Nguyễn Tiến Dũng

-     PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

12

Xử lý số tín hiệu

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Quốc Trung

13

Mạng băng rộng

CQ,SDH

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

14

Thông tin vô tuyến

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

-     TS. Nguyễn Quốc Khương

-     Th,S Nguyễn Thu Nga

15

Xử lý tín hiệu không gian thời gian

SDH

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

 

 

 Danh Sách Các Chủ Đề Thí Nghiệm

 

STT

Lĩnh Vực Thí Nghiệm

Hệ Đào Tạo (CQ, CĐ…)

Giáo Viên

1

Thông tin số

CQ

T. Hải Nam, T. Lê Nam

2

Mạng máy tính

CQ

T. Hải Nam, T. Lê Nam

3

Mạng Thông Tin

CQ

T. Hải Nam, T. Lê Nam

4

Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử

CQ

Cô Vũ Hồng Ngọc

5

Đo lường tự động điều khiển

CQ

Cô Vũ Hồng Ngọc

 

Danh Sách cán bộ Giảng Viên Bộ môn KTTT

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

Viện trưởng, Trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0084 - 04 - 38692242

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

TS. Nguyễn Xuân Dũng

Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

TS. Nguyễn Quốc Khương

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: khuong.nguyenquoc@hust.edu.vn

887079 4525638305141 1369969475 o

 

TS. Nguyễn Thu Nga

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nga.nguyenthu1@hust.edu.vn

 

TS. Trần Thị Ngọc Lan

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: lan.tranthingoc@hust.edu.vn

 

TS. Nguyễn Tài Hưng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: hung.nguyentai@hust.edu.vn

 

TS. Phạm Văn Tiến

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: tien.phamvan1@hust.edu.vn

 

TS. Trần Quang Vinh

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: vinh.tranquang1@hust.edu.vn

 

ThS.NCS Trần Hải Nam

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nam.tranhai@hust.edu.vn

 

Th.S. Lê Văn Nam

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nam.levan@hust.edu.vn

 

ThS.NCS Trần Ngọc Tuấn

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: tuan.tranngoc@hust.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

huong

 

 

 

TS. Trương Thu Hương

 

Cán bộ giảng dạy

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: huong.truongthu@hust.edu.vn

 

 

KS. Vũ Hồng Ngọc

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: ngoc.vuhong@hust..edu.vn

 

TS. Trần Minh Trung

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: trung.tranminh@hust.edu.vn

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

 

PGS.TS. Phạm Minh Hà

 

Cán bộ về hưu

 

 

 

GVC. Phạm Văn Tuân

 

 

 

Cán bộ về hưu

 

 

 

GVC. Nguyễn Tiến Quyết

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ về hưu

 

 

 

GVC. Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ về hưu

 

GIới thiệu bộ môn KTTT

Thông tin liên lạc:

 

Tên gọi:  Bộ Môn Kĩ thuật Thông tin (Department of Communications Engineering).
Văn phòng: Phòng C9-412, Trường Đại học BKHN, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4)38680974
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Lãnh đạo bộ môn: 

Trưởng bộ môn : TS  Nguyễn Xuân Dũng
Phó bộ môn     : PGS.TS  Trương Thu Hương
Phó bộ môn     : TS. Phạm Văn Tiến

 

Thông tin sơ lược:


Bộ môn kĩ thuật thông tin  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Viện Điện tử - Viễn thông liên quan đến lĩnh vực mạng và kĩ thuật truyền thông tin.
Được thành lập năm 1995, Bộ môn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Khoa và Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Đội ngũ cán bộ của bộ môn có trình độ chuyên môn cao, nhiều cán bộ giảng dạy trẻ có học vị tiến sĩ từng học tập, làm việc tại các nước phát triển như Hoa kĩ, Đức, Italia, Bỉ, Na-uy, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Bộ môn có quan hệ quốc tế với nhiều cơ quan nghiên cứu uy tín của nước ngoài như Đại học Tổng hợp Hannover, Viện Nghiên cứu Fraunhofer FOKUS, Đại học Wuerzburg (CHLB Đức), Trung tâm nghiên cứu truyền thông không dây Torino Wireless (Italia), Đại học Tổng hợp Trento (Italia), Phòng nghiên cứu thông tin di động Học viện công nghệ Tokĩo (Nhật Bản) v.v...
Hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của bộ môn gắn liền với thực tiễn, có hợp tác với các doanh nghiệp (VNPT, Panasonic, Samsung…).


Các bài viết khác...