VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị TT Đào tạo thực hành

Cơ sở vật chất

1. Phòng thực hành Điện tử cơ bản

2. Phòng thực hành thiết kế mạch in

3. Phòng thực hành CAD

4. Phòng thực hành Điện tử tương tự

5. Phòng thực hành kỹ thuật số

6. Phòng thực hành kỹ thuật viễn thông

7. Phòng thực hành công nghệ chuyển mạch

8. Phòng thực hành điện tử dân dụng

9. Phòng thực hành thiết kế hệ thống nhúng

10. Phòng thực hành công nghệ DSP/FPGA

IMG 7661

IMG 7653

IMG 7666