VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị TT Đào tạo thực hành

Cơ sở vật chất

1. Phòng thực hành Điện tử cơ bản

2. Phòng thực hành thiết kế mạch in

3. Phòng thực hành CAD

4. Phòng thực hành Điện tử tương tự

5. Phòng thực hành kỹ thuật số

6. Phòng thực hành kỹ thuật viễn thông

7. Phòng thực hành công nghệ chuyển mạch

8. Phòng thực hành điện tử dân dụng

9. Phòng thực hành thiết kế hệ thống nhúng

10. Phòng thực hành công nghệ DSP/FPGA

IMG 7661

IMG 7653

IMG 7666