VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Đề tài nghiên cứu

TT

Tên đề tài

Loại đề tài

Thời gian

1

Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thí nghiệm điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ đa phương tiện

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Bộ

2006-2008

2

Nghiên cứu công nghệ chế tạo công tơ điện tử có độ tin cậy cao

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Cơ sở

2008

3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo công tơ điện tử và thiết bị chuẩn hóa công tơ điện tử

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Bộ

2009-2011

4

Hợp tác nghiên cứu thử nghiệm sử dụng đường dây điện hạ áp phục vụ cho việc xây dựng lưới điện thông minh

(CN: TS. Phạm Văn Bình)

Cấp Nhà nước - Đề tài hợp tác quốc tế với CHLB Đức.

2010-2012

5

Xử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhân

(CN: TS. Đặng Quang Hiếu)

Cấp Bộ

2011-2012