VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM Hệ thống Viễn thông

Sách xuất bản

 

Thông tin vô tuyến, tập 4, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2006

オンライン カジノ #000000;">Giáo trình Trường Điện Từ, Nguyễn Khuyến, Lâm Hồng Thạch, Nhà xuất bản giáo dục, 2006.

Kĩ thuật siêu cao tần, Phạm Minh Việt, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001

Hệ thống Viễn thông, Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt, Nhà xuất bản giáo dục, 2001