VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Hệ thống Viễn thông

Các hướng nghiên cứu

- Anten - Truyền sóng và siêu cao tần
 
- Hệ thống thông tin vô tuyến (MIMO, UWB, CR)
 
- Truyền thông đa phương tiện (Multimedia)
 
- Phát thanh - truyền hình
 
- Hệ thống thông tin sợi quang
 
- Hệ thống thông tin vệ tinh