VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Hệ thống Viễn thông

Hợp tác

1. Viện đại học Quốc gia Bách Khoa Grenoble INPG

2. Trường Đại Học sư Phạm Cachan, Cộng Hòa Pháp (Ecole Normaile Superieure de Cachan)

3. Trường Đại Học Bách Khoa Torino