VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Hệ thống Viễn thông

Danh sách cán bộ giảng viên Bộ môn HTVT

 

 

 

PGS.TS Vũ Văn Yêm

Trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 317 nhà C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: + (84) 4 3 8 692115-107

Fax: + (84) 4 3 8 695319

 

PGS. TS Nguyễn Hoàng Hải

Phó Viện trưởng, Phó Trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 402-C9 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:

 

 

TS Hoàng Phương Chi

Cán bộ giảng dạy, Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:

 

HTVT Phung Kieu Ha

TS Phùng Thị Kiều Hà

Cán bộ giảng dạy

Phòng làm việc: 618, Thư viện Tạ Quang Bửu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. &

            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                 

Mobile:                  +84 (0) 918 343 623

Fax:                         +84 (4) 3869 2242

 

PGS. TS Nguyễn Xuân Quyền

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9, Số 1 Đại Cồ Việt

Email: quyen.nguyenxuan@ hust.edu.vn

 

 

 

TS Vương Hoàng Nam

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:

 

 

TS Nguyễn Vũ Thắng

Cán bộ giảng dạy, Giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 618 thư viện Tạ Quang Bửu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:

 

 

TS Lâm Hồng Thạch

Cán bộ giảng dạy, Giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:

 

 

TS Nguyễn Trung Dũng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9 

Email:

Tel:

 

 

ThS Nguyễn Hồng Anh

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:

 

TS Phan Xuân Vũ

Cán bộ giảng dạy 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

TS. Nguyễn Thành Chuyên

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử - Viễn thông, C9-408, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

TS Nguyễn Anh Quang

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

   

ThS Lê Quang Thắng 

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

KS Ngọ Thị Phượng

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email:

Tel:

 

   

KS Vũ Thị Hường

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email:

Tel:

GV Nguyễn Khuyến

Cán bộ về hưu 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:

   

PGS.TS Đoàn Nhân Lộ

Cán bộ về hưu

Email:

Tel:

   

TS Trần Văn Cúc

Cán bộ về hưu

Email:

Tel:


 

TS Phạm Công Hùng

Cán bộ về hưu

Email:

Tel:

   

GV Đinh Hữu Thanh

Cán bộ về hưu

Email:

Tel:

   

GVC Thái Vĩnh Hiển

Cán bộ về hưu

Email:

Tel: