VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM CNĐT & KT Y Sinh

Sách xuất bản

 
  • Tên sách: Mạch xử lý tín hiệu y sinh
  • Tác giả: GS.TS.Nguyễn Đức Thuận, PGS.TS.Vũ Duy Hải, TS.Nguyễn Phan Kiên
  • Số trang: 303
  • Lần xuất bản: Lần 1
  • Nhà xuất bản: NXB Bách Khoa Hà Nội
  • Năm xuất bản: 2016
 • Tên sách: Hệ thống thông tin y tế
 • Tác giả: GS.TS.Nguyễn Đức Thuận, PGS.TS.Vũ Duy Hải, TS.Trần Anh Vũ
 • Số trang: 228
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Bách Khoa Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2006
 • Tên sách: An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế
 • Tác giả: Hoàng Ngọc Liên, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà
 • Số trang: 260
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật
 • Năm xuất bản: 2003
 • Tên sách: Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
 • Tác giả: TS. Nguyễn Thái Hà, GS.TS. Nguyễn Đức Thuận
 • Số trang: 227
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Bách Khoa Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2006
 • Tên sách: Cơ sở kỹ thuật siêu âm
 • Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đức Thuận, TS. Nguyễn Vũ Sơn, TS. Trần Anh Vũ
 • Số trang: 348
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật
 • Năm xuất bản: 2003
 • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Kỹ thuật y sinh tại ĐH Bách khoa Hà Nội
 • Tác giả:
 • Số trang: 360
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Bách Khoa Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2007
 • Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 20, Tiểu ban Kỹ thuật y sinh tại ĐH Bách khoa Hà Nội
 • Tác giả:
 • Số trang: 120
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Bách Khoa Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2006
 • Tên sách: Kỷ yếu Xây dựng và phát triển chuyên ngành Điện tử y sinh tại ĐH Bách khoa Hà Nội - Nhân dịp 50 năm thành lập Trường
 • Tác giả:
 • Số trang: 30
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Bách Khoa Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2006
 • Tên sách: Kỷ yếu Xây dựng và phát triển chuyên ngành Kỹ thuật y sinh tại ĐH Bách khoa Hà Nội - Nhân dịp 55 năm thành lập Trường
 • Tác giả:
 • Số trang: 48
 • Lần xuất bản: Lần 1
 • Nhà xuất bản: NXB Bách Khoa Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011