VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Liên hệ

Bộ Môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Văn Phòng: Phòng C9-401, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện Thoại: (+84) 38681571

Lãnh đạo bộ môn

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Khang (phụ trách chung)

Phó trưởng bộ môn: TS. Phạm Ngọc Nam (phụ trách đào tạo)