VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Lĩnh vực Nghiên cứu

1.Xử lý tín hiệu phi tuyến

2. Xử lý ảnh

2.Thiết kế hê nhúng

3. Network on chip

4.Cảm biến hình ảnh

5.Hệ thống thông tin vô tuyến (OFDM, UWB, MIMO,…)

6.Thiết kế hệ thống phần cứng

7.Thiết kế IC và SoC