VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM ĐT Hàng không-Vũ trụ

Cơ sở vật chất

Bộ môn ĐT HK-VT tham gia vận hành một phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo cho các hệ khác nhau (chính quy, cao đẳng…). Nội dung thí nghiệm và thực hành bao gồm các bài thí nghiệm về kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử, đo lường tự động điều khiển, v.v.