VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM ĐT Hàng không-Vũ trụ

Các môn học

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC:

 STT

Môn Học

Hệ Đào Tạo

Giảng viên

1.

Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử

CQ

TS. Đỗ Trọng Tuấn*

TS.Hà Duyên Trung

Th.S Phương Xuân Quang

Th.S Hán Trọng Thanh

2.

Kỹ thuật Vệ tinh

CQ

TS. Phạm Thành Công*

GV. Nguyễn Bích Huyền

Th.S Nguyễn Khắc Kiểm

3.

Hệ thống thông tin Hàng không

CQ

TS. Đỗ Trọng Tuấn*

GV. Nguyễn Bích Huyền

ThS Nguyễn Khắc Kiểm

ThS. Hán Trọng Thanh

4. 

Kỹ thuật định vị sử dụng vệ tinh

CQ

ThS Phương Xuân Quang*

 ThS Hán Trọng Thanh

 TS. Đỗ Trọng Tuấn

TS. Hà Duyên Trung

5. 

Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn

CQ

TS. Đỗ Trọng Tuấn

ThS Phương Xuân Quang

TS Hà Duyên Trung*

6.

Radar và phát hiện từ xa

CQ

TS. Đỗ Trọng Tuấn*

ThS. Phương Xuân Quang

 

7.

Thiết bị Điện – Điện tử trên máy bay

CQ

 Th.S Hán Trọng Thanh*

GVC Phạm Văn Tuân

TS.Đỗ Trọng Tuấn

  • 8.

Đo lường tự động điều khiển

CQ

 Th.S Hán Trọng Thanh*

 GVC Phạm Văn Tuân

 TS.Đỗ Trọng Tuấn

 

9.

Dẫn đường và quản lý không lưu

CQ

online casino padding: 0in 5.4pt; height: 49.15pt;">

 TS. Hà Duyên Trung*

 TS Đỗ Trọng Tuấn

 GV. Nguyễn Bích Huyền

 

10.

GIS và viễn thám

CQ

ThS. Phương Xuân Quang*

TS. Phạm Thành Công

ThS. Nguyễn Khắc Kiểm

 

11.

Thiết kế ứng dụng dựa trên vị trí

CQ

TS. Đỗ Trọng Tuấn

ThS. Phương Xuân Quang

TS. Hà Duyên Trung

12.

Anten – Siêu cao tần

CQ

ThS. Nguyễn Khắc Kiểm

TS. Phạm Thành Công

13.

Thông tin di động

CQ

 TS Đỗ Trọng Tuấn

 TS. Hà Duyên Trung

 ThS Hán Trọng Thanh

 

14.

Thiết bị đầu cuối thông tin

CQ,CĐ

ThS. Hán Trọng Thanh

GV. Nguyễn Bích Huyền

15.

Thông tin số

ĐHCQ

TS. Hà Duyên Trung

16.

Cơ sở đo lường Điện tử

CQ

ThS. Hán Trọng Thanh

 

17.

Thông tin quang

CQ

GV. Nguyễn Bích Huyền

18.

Mạng máy tính

CQ

ThS. Nguyễn Khắc Kiểm

19.

Kỹ thuật mạng nâng cao

CQ

ThS. Nguyễn Khắc Kiểm

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC:

 STT

Môn Học

Hệ Đào Tạo

Giảng viên

1.

Tương thích điện từ - EMC

SĐH

TS. Phạm Thành Công

2.

Truyền thông Đa phương tiện

SĐH

TS. Đỗ Trọng Tuấn

3.

Hệ thống thời gian thực

SĐH

TS. Đỗ Trọng Tuấn

4.

Các hệ thống phân tán

SĐH

TS. Hà Duyên Trung