VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kỹ thuật Thông tin

Các môn học

Danh sách các môn học:

 

STT

Môn học

Hệ Đào Tạo

Giảng viên

1

Mạng Thông Tin

CQ

-     TS. Nguyễn Xuân Dũng

-     TS. Phạm Văn Tiến

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

-     TS. Trần Thị Ngọc Lan

-     TS.Nguyễn Tài Hưng

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

2

Cơ sở truyền số liệu

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

-     TS. Trần Thị Ngọc Lan

-     TS.Phạm Văn Tiến

-     PGS.TS.Nguyễn Tài Hưng

-     PGS. TS. Trương Thu Hương

3

Thông tin số

CQ

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

-     PGS.TS.Nguyễn Quốc Trung

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

-     TS Nguyễn Thu Nga

4

Hệ thống vô tuyến

CQ

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

-     Th.S Nguyễn Thu Nga

5

Mạng máy tính

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

-     PGS.TS.Nguyễn Tài Hưng

6

Tổ chức và QH mạng viễn thông

CQ

-     TS.Nguyễn Quốc Khương

-     TS. Nguyễn Xuân Dũng

-     PGS.TS.Nguyễn Tài Hưng

-     TS. Trần Thị Ngọc Lan

7

Đa phương tiện nâng cao

CQ

-     TS. Phạm Văn Tiến

8

Kỹ thuật mạng nâng cao

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

9

Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng

SDH

-     PGS.TS.Nguyễn Hữu Trung

10

Hệ thống phân tán

SDH

-     TS. Phạm Văn Tiến

11

Thông tin di động

CQ

-     TS. Trần Quang Vinh

-     TS Nguyễn Thu Nga

-     Th.S. Nguyễn Tiến Dũng

-     PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

12

Xử lý số tín hiệu

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Quốc Trung

13

Mạng băng rộng

CQ,SDH

-     PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

14

Thông tin vô tuyến

CQ

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

-     TS. Nguyễn Quốc Khương

-     TS Nguyễn Thu Nga

15

Xử lý tín hiệu không gian thời gian

SDH

-     PGS.TS Nguyễn Văn Đức

 

 

 Danh Sách Các Chủ Đề Thí Nghiệm

 

STT

Lĩnh Vực Thí Nghiệm

Hệ Đào Tạo (CQ, CĐ…)

Giáo Viên

1

Thông tin số

CQ

T. Hải Nam, T. Lê Nam

2

Mạng máy tính

CQ

T. Hải Nam, T. Lê Nam

3

Mạng Thông Tin

CQ

T. Hải Nam, T. Lê Nam

4

Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử

CQ

Cô Vũ Hồng Ngọc

5

Đo lường tự động điều khiển

CQ

Cô Vũ Hồng Ngọc