VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Đào tạo

Đào tạo sau đại học

     Ở bậc thạc sỹ, Viện Điện tử - Viễn thông có ba chương trình đạo tạo ứng với ba chuyên ngành và theo hai định hướng: định hướng ứng dụng (thạc sỹ kỹ thuật) với khối lượng là 53 TC và định hướng nghiên cứu (thạc sỹ khoa học) với khối lượng 54 TC. Ba chuyên ngành đào tạo thạc sỹ bao gồm: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật Y sinh. Chương trình đào tạo thạc sĩ bắt đầu áp dụng cho học viên cao học từ khóa năm 2014. Chi tiết các chương trình đào tạo thạc sĩ

     Ở bậc tiến sỹ, Viện Điện tử - Viễn thông đào tạo theo 2 chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông. Chi tiết các chương trình đào tào tiến sĩ.