Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI TUẦN LỄ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2020 – LẦN THỨ 37

TUẦN LỄ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2020 – LẦN THỨ 37

Đối với Bộ môn:
Kính đề nghi các Bộ môn triển khai tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học viện ĐT-VT lần thứ 37
     1. Thông báo tới các sinh viên và các thầy cô trong bộ môn về "Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 37". Thời gian đăng ký SVNCKH từ 12/05/2020 - 16/05/2020
     2. Số sinh viên mỗi nhóm tối đa 5 thành viên.
     3. 1 thầy cô có thể hướng dẫn nhiều nhóm bảo vệ ở cấp bộ môn. Khi các bộ môn gửi để tài lên cấp Viện, mỗi thầy cô hướng dẫn tối đa 2 nhóm.
     4. Các bộ môn triển khai cho sinh viên bảo vệ tại cấp bộ môn trong thời gian 18/05 – 25/05/2020 (Đăng ký thời gian trước cho BTC để thông báo cho các nhóm sinh viên chuẩn bị)
     5. Nộp Biên bản bảo vệ tại cấp bộ môn cho BTC (Mẫu 5 + Mẫu 6) (Bản cứng + Bản mềm). Deadline 26/05/2020
     6. Các nhóm được bộ môn đề xuất xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Bộ môn tổng hợp các tóm tắt có chữ ký của giảng viên hướng dẫn để nộp cho BTC cùng với Biên bản bảo vệ.
     7. 29/05/2020 BTC sẽ gửi thông báo cho các bộ môn, các thầy cô, các nhóm sinh viên danh sách các nhóm được lựa chọn để bảo vệ oral tại cấp Viện. Các nhóm còn lại sẽ được trình bày dưới dạng Poster tại buổi bảo vệ.
     8. Từ 03 – 05/06/2020 Hội nghị SVNCKH cấp Viện được tổ chức tập trung tại thư viện Tạ Quang Bửu
     9. Các nhóm được bộ môn đề xuất và Viện lựa chọn (tối đa 40 nhóm) sẽ được cấp giấy chứng nhận SVNCKH của trường và được đăng lên kỷ yếu.
     10. Các đề tài được báo cáo tại các phân ban có thể nộp bài tham gia cuộc thi bình chọn online trên mạng xã hội mang tên BK –V.Ideas được tổ chức đồng hành cùng Hội nghị (Mẫu 10). Cuộc thi chia làm hai hạng mục: Các ngành Kỹ thuật Công nghệ và Các ngành Quản lý-Sư phạm-Ngoại ngữ và Lý luận chính trị. Cơ cấu mỗi bộ giải thưởng gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba. Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo tài liệu này.
Đối với sinh viên
     - Chỉ được phép tối đa 5 người tham gia thực hiện một công trình NCKH.
     - Người tham gia thực hiện phải là sinh viên hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 30/6/2020.
     - Viết Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu theo mẫu (Mẫu 1) có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn và nộp về Bộ môn theo đúng hạn yêu cầu.
     - Các bản Báo cáo tóm tắt không tuân thủ mẫu sẽ không được đưa vào kỷ yếu.
     - Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp "Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học".
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ
A. Yêu cầu các nhóm gửi thông tin đăng ký theo đường Link từ 12/05 – 16/05/2020
     1. Bước 1: TẢI CÁC MẪU TÀI LIỆU
     Bộ tài liệu đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học. Các nhóm tải bộ tài liệu và điền các thông tin cần thiết và chuyển sang bước đăng ký (Bước 2) và upload các tài liệu (Bước 3) đã điền thông tin về cho ban tổ chức SVNCKH lần thứ 37 năm 2020
     2. Bước 2: ĐĂNG KÝ
     Sử dụng link dưới đây để Đăng ký thông tin nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. https://tinyurl.com/registrationnckhSET2020
     Đề nghị các nhóm sinh viên khai đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn
     Trong form đăng ký có mục Tóm tắt đề tài (Abstract) và mục Tài liệu tham khảo. Yêu cầu các nhóm thực hiện 2 bước sau:
  •      Chế bản trước theo Mẫu Tóm tắt để đảm bảo thông tin vừa trong 1 trang (Tải mẫu viết tóm tắt trong file đính kèm (File: 1. Tóm tắt - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2020 - Version X (Mẫu))
  •      Copy Nội dung tóm tắt vào mục Tóm tắt đề tài của form đăng ký
  •      Copy nội dung tài liệu tham khảo vào mục Tài liệu tham khảo
     3. Bước 3: UPLOAD CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
     Các nhóm tải File 1 (Tóm tắt) và File 2 (Thông tin SVNCKH 2019) lên trang https://tinyurl.com/uploadsvnckhSET2020
     Các File 3 (Báo cáo IEEE) và File 4 (Poster) các nhóm sẽ upload sau khi bảo vệ cấp Bộ môn. Các File 1 và File 2 cũng có thể cập nhật sau khi bảo vệ cấp bộ môn nhưng bổ sung thêm version vào cuối tên file
     (--- Cách đặt tên file thông tin: Thông tin SVNCKH 2020 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls
     Ví dụ: Thông tin SVNCKH 2020 – Nhóm EEG – KTTT – Viện ĐTVT.xls ----)
     Chú ý: Các nhóm khai báo theo đường link ở mục ĐĂNG KÝ và upload File 1 (Tóm tắt) và File 2 (Thông tin SVNCKH 2020 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls) mới được bảo vệ cấp bộ môn.
 
Chúc các nhóm có sự chuẩn bị tốt cho tuần lễ SVNCKH 2020.
Các thông tin và biểu mẫu có thể xem tại
Group SVNCKH facebook
Page SVNCKH 37
 
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc

Thông tin nhu cầu tuyển dụng và nhận thực tập sinh của Tổng Công ty mạng lưới Viettel

Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Rohde & Schwarz Việt Nam

Công ty TNHH Rohde & Schwarz Việt Nam tìm ứng viên dự tuyển làm việc tại Hà Nội cho hai vị trí: Application Engineer (một người), Service Engineer (một người) trong linh vực đo kiểm điện tử, viễn thông.

     1. Các sinh viên sắp tốt nghiệp, kỹ sư mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm công tác đều có thể tham gia ứng tuyển.

     2. Bằng cấp cao hơn sẽ được tính là lợi thế.

     3. Làm việc tại Hà Nội, tham gia các dự án trong phạm vi toàn quốc

     4. Nhân viên được tuyển dụng sẽ có thời gian thử việc, được đào tạo chuyên môn ở nước ngoài, chế độ lương thưởng cạnh tranh.

Các ứng viên quan tâm liên hệ và gửi hồ sơ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Phân công giảng dạy dạng Project học kỳ 20192

Thông báo triển khai thực hành online học phần Thực tập cơ bản và Đồ án 2 (18/04/2020)

Sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập cơ bản ET2020, ET2021 và Đồ án thiết kế 2 ET4010,  ET4011 sẽ bắt đầu triển khai học online trên Microsoft Teams từ tuần 35 (20/04/2020). Thông tin lớp học và nội dung đã được Trung tâm thông báo tới sinh viên qua Email của sinh viên trong tuần 34. Các bạn sinh viên lưu ý theo dõi.

Mọi thắc mắc email về: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG.

More Articles...