Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo học bổng TFI SCALE 2019 (cập nhật link đăng ký)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHBK HN và Temasek Polytechnic Singapore (TP), viện ĐTVT thông báo Chương trình học bổng trao đổi sinh viên TFI SCALE mùa 5, năm học 2019-2020.
Thời gian trao đổi dự kiến:
     + 3 tuần tại TP, Singapore: từ 02/9/2019 đến 22/09/2019
     + 2 tuần tại ĐHBK HN, Việt Nam: dự kiến từ 8-21/3/2020
Thành phần:

     +25 sinh viên của HUST

     + 25 sinh viên của TP, trong đó dự kiến 12 sinh viên viện ĐTVT 
Đối tượng lựa chọn: sinh viên năm thứ 2 trở lên, ưu tiên sinh viên chương trình tiên tiến.

Deadline đăng kí nguyện vọng: 26/06/2019
Thông báo danh sách lựa chọn dự tuyển: 28/06/2019
Nộp hồ sơ trực tuyến: trước 10h00 ngày 1/7/2019
Lịch phỏng vấn dự kiến: 3-4/7/2019

Thông tin chi tiết và cập nhật về chương trình được đăng tải trên website:
http://htqt.hust.edu.vn/vi/thong-tin-hoc-bong/720-hoc-bong-trao-doi-tai-singapore-tfi-scale-2019-chuong-trinh-trao-doi-sinh-vien-tai-temasek-polytechnic-singapore.html

 
Sinh viên ĐTVT đăng kí nguyện vọng theo link này:

 

Thông báo tuyển dụng công ty NECV năm 2019

Công ty NECV, 100% vốn FDI của Nhật cần tuyển các vị trí sau. Sinh viên có nhu cầu ứng tuyển nộp CV về This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

Thông báo tuyển dụng công ty cổ phần thương và dịch vụ TSM 2019

Thông báo tuyển dụng ban cơ yếu chính phủ 2019

Danh sách hội đồng tốt nghiệp học kỳ 20182 (cập nhật ngày 15/06/2019)

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ

 

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN

 

HỘI ĐỒNG SIE

 

More Articles...