Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Học bổng - Việc làm

Thông tin về Cuộc đua số 2016 - 2017

 

 

 

Lưu ý: Hạn đăng ký hồ sơ là 30/11/2016

Link ấn phẩm cuộc thi: https://drive.google.com/HUST-AnPhamCuocDuaSo

Link quay demo xe:  https://drive.google.com/drive/folders/0BzMcQ00L6IMBYW1tbVdEb1BsNGc?usp=sharing

 

Thông tin tuyển dụng Dasan Việt Nam 2016

 

 

 

Thông tin tuyển dụng công ty CP truyền thông và công nghệ ICOMM VN

Thông tin tuyển dụng Dasan Việt Nam 2016

 

 

Thông báo chương trình học bổng share dành cho chương trình trao đổi sinh viên trong khu vực Asean

Các file đính kèm liên quan:

+ 02a_SHARE_Table of IRO Contacts --09092016

+ 02b_SHARE_Mẫu đơn xin tham dự chương trình

 

More Articles...