Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Scholarships – Jobs

Thông tin về Cuộc đua số 2016 - 2017

 

 

 

Lưu ý: Hạn đăng ký hồ sơ là 30/11/2016

Link ấn phẩm cuộc thi: https://drive.google.com/HUST-AnPhamCuocDuaSo

Link quay demo xe:  https://drive.google.com/drive/folders/0BzMcQ00L6IMBYW1tbVdEb1BsNGc?usp=sharing