Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20192 (cập nhật ngày 30/03/2020)

Đồ án cử nhân

 

Thực tập tốt nghiệp

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án Kỹ sư

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp

 

Phân công hướng dẫn đồ án môn học học kỳ 20192

Đồ án 1

 

Đồ án 3

 

Đồ án thiết kế y sinh 2

 

Đồ án thiết kế y sinh 4

 

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1, 2, 3 học kỳ 20191

ĐỢT 1

 

ĐỢT 2

 

ĐỢT 3

 

Thông báo hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20191

Thông báo lịch bảo vệ học phần Đồ án 2 ET4010, ET4011

More Articles...