Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo lịch học tập cơ bản và Đồ án 2

Theo thông báo từ nhà trương, sinh viên đang theo học học phần Thực tập cơ bản và Đồ án 2 tại trung tâm thực hành sẽ tạm nghỉ tuần 29 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020). Lịch học cụ thể Trung tâm thực hành sẽ thông báo vào cuối tuần.

TRUNG TÂM THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG.