Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo thu in sao bằng và bảng điểm

Sinh viên đăng ký tốt nghiệp vào kỳ 20192 có nguyện vọng in sao bằng và bảng điểm mời đến đăng ký tại Văn phòng Viện - nhà C9-405 trong giờ hành chính từ 05/3 đến 31/3/2020.

VĂN PHÒNG VIỆN