Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1, 2, 3 học kỳ 20191

ĐỢT 1

 

ĐỢT 2

 

ĐỢT 3