Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Lịch trực ban cố vấn học tập

Các bạn sinh viên có thắc mắc liên quan đến vấn đề học tập có thể liên hệ với Ban cố vấn học tập để được giải đáp.

1. Gặp trực tiếp các thầy cô trong Ban cố vân học tập theo lịch trực trên Văn phòng Viện C9-405

2. Gửi các thắc mắc vào địa chỉ mail của Ban cố vấn học tập: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Gửi các thắc mắc vào mục tư vấn trực tuyến

4. Lịch tiếp sinh viên của Phó Viện trưởng PGS.TS. Phạm Ngọc Nam,  vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 từ 9h đến 11h30 tại Văn phòng Viện ĐTVT C9-405.