Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Dịch vụ trực tuyến

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Sinh viên đăng nhập vào trang web: http://giaovu.vst.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn