Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Các văn bản quan trọng

Quy định về học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015 tại đây