Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Hoạt động đoàn hội

THÔNG BÁO SỐ 3: HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ TÀI SVNCKH LẦN THỨ 37

     Hội đồng Viễn thông – Định hướng nghiên cứu: 15 đề tài hướng nghiên cứu trong đó có 09 đề tài được bảo vệ dưới dạng trình bày (ORAL), 6 nhóm còn lại sẽ tham gia dưới dạng POSTER.

     Hội đồng Điện tử – Định hướng ứng dụng: 19 đề tài hướng ứng dụng trong đó có 09 đề tài được bảo vệ dưới dạng trình bày (ORAL), 10 nhóm còn lại sẽ tham gia dưới dạng POSTER.
     34 đề tài sẽ được đăng tóm tắt trên kỷ yếu và các thành viên được nhận giấy chứng nhận SNVKCH lần thứ 37 năm 2020.
     Các nhóm khẩn trương sửa lại abstract theo đúng mẫu 1 trang, poster, báo cáo IEEE và upload lên trang upload tài liệu nghiên cứu.
     Deadline: 2/6/2020 
     Thông tin thời gian và địa điểm bảo vệ hội đồng cấp Trường:
          Thời gian: 13h00 thứ 4 ngày 03 tháng 6 năm 2020
          Địa điểm: Phòng 902 và 923 - Tầng 9 - Thư viện Tạ Quang Bửu
 
 
 
 
 
 
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc

Danh sách các nhóm đăng ký tham gia tuần lễ SVNCKH lần thứ 37 - Cập nhật 20/5/2020

Thời gian bảo vệ cấp Bộ môn

     - Bộ môn Công nghệ ĐT & KTYS: 8h00 Sáng thứ Ba ngày 26/05/2020 tại Hội thảo C10
     - Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ: 10h Sáng thứ Hai, ngày 25/5/2020 tại C9-410
     - Bộ môn Điện tử & KT Máy tính: 10h00 Sáng thứ Hai ngày 25/05/2020 tại C9 - 406
     - Bộ môn Hệ thống viễn thông: 10h Sáng thứ Hai ngày 25.05.2020 tại C9 408
     - Bộ môn Kỹ thuật thông tin: 9h30 Sáng thứ Sáu ngày 22/05/2020 tại C9 - 412
     - Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu: 10h00 Sáng thứ Hai ngày 25/5/2020 tại C9-409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc

THÔNG BÁO SỐ 2: GIA HẠN ĐĂNG KÝ TUẦN LỄ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2020 – LẦN THỨ 37

     Hiện nay BTC đã gia hạn đăng ký cho các nhóm sinh viên tham gia SVNCKH lần thứ 37 thêm đến18h00 ngày 20/5

     Kính đề nghị các nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia thêm theo các link được hướng dẫn trong thông báo số 1.
     Các nhóm cần mạnh dạn đăng ký để được bảo vệ tại cấp bộ môn và nghe sự góp ý của hội đồng để có thể hoàn thiện được sản phẩm một cách tốt nhất.
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI TUẦN LỄ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2020 – LẦN THỨ 37

TUẦN LỄ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2020 – LẦN THỨ 37

Đối với Bộ môn:
Kính đề nghi các Bộ môn triển khai tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học viện ĐT-VT lần thứ 37
     1. Thông báo tới các sinh viên và các thầy cô trong bộ môn về "Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 37". Thời gian đăng ký SVNCKH từ 12/05/2020 - 16/05/2020
     2. Số sinh viên mỗi nhóm tối đa 5 thành viên.
     3. 1 thầy cô có thể hướng dẫn nhiều nhóm bảo vệ ở cấp bộ môn. Khi các bộ môn gửi để tài lên cấp Viện, mỗi thầy cô hướng dẫn tối đa 2 nhóm.
     4. Các bộ môn triển khai cho sinh viên bảo vệ tại cấp bộ môn trong thời gian 18/05 – 25/05/2020 (Đăng ký thời gian trước cho BTC để thông báo cho các nhóm sinh viên chuẩn bị)
     5. Nộp Biên bản bảo vệ tại cấp bộ môn cho BTC (Mẫu 5 + Mẫu 6) (Bản cứng + Bản mềm). Deadline 26/05/2020
     6. Các nhóm được bộ môn đề xuất xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Bộ môn tổng hợp các tóm tắt có chữ ký của giảng viên hướng dẫn để nộp cho BTC cùng với Biên bản bảo vệ.
     7. 29/05/2020 BTC sẽ gửi thông báo cho các bộ môn, các thầy cô, các nhóm sinh viên danh sách các nhóm được lựa chọn để bảo vệ oral tại cấp Viện. Các nhóm còn lại sẽ được trình bày dưới dạng Poster tại buổi bảo vệ.
     8. Từ 03 – 05/06/2020 Hội nghị SVNCKH cấp Viện được tổ chức tập trung tại thư viện Tạ Quang Bửu
     9. Các nhóm được bộ môn đề xuất và Viện lựa chọn (tối đa 40 nhóm) sẽ được cấp giấy chứng nhận SVNCKH của trường và được đăng lên kỷ yếu.
     10. Các đề tài được báo cáo tại các phân ban có thể nộp bài tham gia cuộc thi bình chọn online trên mạng xã hội mang tên BK –V.Ideas được tổ chức đồng hành cùng Hội nghị (Mẫu 10). Cuộc thi chia làm hai hạng mục: Các ngành Kỹ thuật Công nghệ và Các ngành Quản lý-Sư phạm-Ngoại ngữ và Lý luận chính trị. Cơ cấu mỗi bộ giải thưởng gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba. Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo tài liệu này.
Đối với sinh viên
     - Chỉ được phép tối đa 5 người tham gia thực hiện một công trình NCKH.
     - Người tham gia thực hiện phải là sinh viên hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 30/6/2020.
     - Viết Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu theo mẫu (Mẫu 1) có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn và nộp về Bộ môn theo đúng hạn yêu cầu.
     - Các bản Báo cáo tóm tắt không tuân thủ mẫu sẽ không được đưa vào kỷ yếu.
     - Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp "Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học".
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ
A. Yêu cầu các nhóm gửi thông tin đăng ký theo đường Link từ 12/05 – 16/05/2020
     1. Bước 1: TẢI CÁC MẪU TÀI LIỆU
     Bộ tài liệu đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học. Các nhóm tải bộ tài liệu và điền các thông tin cần thiết và chuyển sang bước đăng ký (Bước 2) và upload các tài liệu (Bước 3) đã điền thông tin về cho ban tổ chức SVNCKH lần thứ 37 năm 2020
     2. Bước 2: ĐĂNG KÝ
     Sử dụng link dưới đây để Đăng ký thông tin nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. https://tinyurl.com/registrationnckhSET2020
     Đề nghị các nhóm sinh viên khai đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn
     Trong form đăng ký có mục Tóm tắt đề tài (Abstract) và mục Tài liệu tham khảo. Yêu cầu các nhóm thực hiện 2 bước sau:
  •      Chế bản trước theo Mẫu Tóm tắt để đảm bảo thông tin vừa trong 1 trang (Tải mẫu viết tóm tắt trong file đính kèm (File: 1. Tóm tắt - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2020 - Version X (Mẫu))
  •      Copy Nội dung tóm tắt vào mục Tóm tắt đề tài của form đăng ký
  •      Copy nội dung tài liệu tham khảo vào mục Tài liệu tham khảo
     3. Bước 3: UPLOAD CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
     Các nhóm tải File 1 (Tóm tắt) và File 2 (Thông tin SVNCKH 2019) lên trang https://tinyurl.com/uploadsvnckhSET2020
     Các File 3 (Báo cáo IEEE) và File 4 (Poster) các nhóm sẽ upload sau khi bảo vệ cấp Bộ môn. Các File 1 và File 2 cũng có thể cập nhật sau khi bảo vệ cấp bộ môn nhưng bổ sung thêm version vào cuối tên file
     (--- Cách đặt tên file thông tin: Thông tin SVNCKH 2020 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls
     Ví dụ: Thông tin SVNCKH 2020 – Nhóm EEG – KTTT – Viện ĐTVT.xls ----)
     Chú ý: Các nhóm khai báo theo đường link ở mục ĐĂNG KÝ và upload File 1 (Tóm tắt) và File 2 (Thông tin SVNCKH 2020 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls) mới được bảo vệ cấp bộ môn.
 
Chúc các nhóm có sự chuẩn bị tốt cho tuần lễ SVNCKH 2020.
Các thông tin và biểu mẫu có thể xem tại
Group SVNCKH facebook
Page SVNCKH 37
 
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc

LỄ BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRANH CUP E-CORP VIỆN ĐIỆN TỬ- VIỄN THÔNG

Sáng ngày 23/11 vừa qua, tại sân vận động Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc giải bóng đá nam sinh viên tranh cup E-corp Viện Điện tử - Viễn thông.

 

(Ảnh lễ bế mạc giải đấu SETCUP 2018)

 

Tới tham dự buổi lễ bế mạc có sự hiện diện của thầy Nguyễn Xuân Dũng - Phó Viện trưởng Viện ĐTVT, thầy Phạm Phúc Ngọc - Bí thư Liên chi Đoàn Viện ĐTVT - Trưởng BTC giải, thầy Nguyễn Minh Đức - Phó Bí thư Liên chi Đoàn Viện ĐTVT, anh Lê Minh Hải - Phó Bí thư Đoàn trường, anh Đào Xuân Hiếu - Uỷ viên Ban thư ký HSV, anh Mai Thành Chung - đại diện đơn vị Tổ chức giáo dục quốc tế Ecorp English, anh Phan Văn Phú - đại diện đơn vị bảo trợ truyền thông congdongphui.com, anh Lê Trọng Tuấn Anh- đại diện đơn vị aobongda123.net cùng toàn thể các cầu thủ và cổ động viên các đội bóng tới tham dự.

 

( TS. Phạm Phúc Ngọc- Trưởng ban tổ chức- Phát biểu tại Lễ bế mạc)

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, thầy Phạm Phúc Ngọc - Phó Bí thư LCĐ Viện ĐTVT - Trưởng BTC giải đã dành những lời khen ngợi cho các đội bóng cũng như Ban tổ chức đã tham gia và tổ chức giải đấu thành công. Thầy mong rằng Liên chi đoàn sẽ tiếp tục duy trì giải bóng đá truyền thống thành công hơn nữa, mang lại cho các bạn sinh viên sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện sức khỏe và giải trí bên cạnh thời gian nghiên cứu và học tập.

Sau 3 tuần tranh đấu, giải bóng đá truyền thống nam sinh viên tranh cup E-corp Viện Điện tử - Viễn thông đã chính thức khép lại. Trải qua 52 trận đấu cùng 177 bàn thắng được ghi, chúng ta đã tìm được nhà đương kim vô địch của mùa giải năm nay. Với những pha xử lí bóng khéo léo, tư duy chiến thuật tốt cùng những pha phối hợp tài tình, SETCORE đã được vinh danh Tân vương SETCUP 2018. Bên cạnh đó, cầu thủ số 07 - Vua Phá Lưới Nguyễn Bá Thắng còn là một niềm tự hào lớn đối với SETCORE khi số bàn thắng ghi được của anh lên đến con số 14.

(Ảnh Nhà đương kim vô địch SETCUP 2018)

 

Căn cứ vào điều lệ giải và kết quả sau 52 trận đấu, giải đấu bóng đá SETCUP 2018 đã kết thúc với kết quả như sau:

  • + Giải Vô Địch: SETCORE
  • + Giải Nhì: SET AE
  • + Giải Ba: MARVEL SET
  • + Giải Phong Cách: ĐIỆN TỬ 01-K63
  • + Giải Găng Tay Vàng: Cầu thủ Lê Viết Khánh (MARVEL SET)
  • + Giải Vua Phá Lưới: Cầu thủ Nguyễn Bá Thắng (SETCORE)
  • + Giải cầu thủ xuất sắc nhất: Cầu thủ Nguyễn Quốc Việt (SETCORE)

Như vậy giải bóng đá nam sinh viên Viện Điện tử - Viễn thông tranh cup E-corp đã khép lại với những dấu ấn đậm nét, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao, đồng thời tạo ra không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các chi đoàn. Hi vọng đây sẽ là một giải đấu thường niên được tổ chức ngày càng chất lượng và uy tín, thu hút đông đảo hơn nữa sự quan tâm của sinh viên, tạo động lực để các bạn học tập, rèn luyện tốt hơn.

 

Xin chân thành cảm ơn Nhà tài trợ kim cương Tổ chức giáo dục quốc tế Ecorp English, Nhà tài trợ Aobongda123.net, Bảo trợ truyền thông congdongphui.com đã đồng hành cùng BTC suốt thời gian qua để tổ chức giải đấu năm nay, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và góp ý từ phía ban lãnh đạo Viện ĐTVT và đặc biệt là cảm ơn 24 đội bóng với gần 400 cầu thủ đã tham dự để làm nên một giải đấu thành công tốt đẹp.

More Articles...