Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Research

Phòng đo 611

Lịch sử dụng phòng đo 611

 

 

Đăng ký sử dụng phòng đo 611

 

Phòng seminar 618

Lịch sử dụng phòng seminar 618

 

 

Đăng ký sử dụng phòng seminar 618

 

Signal and Information Processing Laboratory

Signal and Information Processing Laboratory

More Articles...