Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Department Circuits &Signal Processing

Faculty and staff

 

Dr. Pham Van Binh

Head Deparment, Lecturer

MSc. Tran Manh Hoang

Vice Head Department, Lecturer

Senior Lecturer Vuong Cong

Invited Lecturer

Assco. Prof Ho Anh Tuy

Invited Lecturer

Assco. Prof Vu Quy Diem

Invited Lecturer

Assco. Prof Phuong Xuan Nhan

Invited Lecturer

 

Assco. Prof Nguyen Thuy Anh

Lecturer

 

Dr. Dang Quang Hieu

Lecturer

Dr. Pham Hai Dang

Lecturer

 

Dr. Nguyen Ngoc Van

Lecturer

 

Dr. Nguyen Huu Phat

Lecturer

Dr. Do Le Phu

Lecturer

 

Dr. Tran Trung Dung

Lecturer

 

MSc. Dao Le Thu Thao

Lecturer

 

MSc. Nguyen Tien Hoa

Lecturer

MSc. To Ba Duc

Lecturer

Engineer Duong Tan Nghia

Lecturer

Engineer Pham Van Thong

Teaching assistant

 

MSc. Nguyen Viet Anh

Teaching assistant