Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Telecommunication Systems

TS Nguyễn Vũ Thắng

 

TS. Nguyễn Vũ Thắng, Giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 618 Thư viện Tạ Quang Bửu

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

Các môn giảng dạy (tiếng Anh và tiếng Việt):

Điện tử tương tự 1

Thiết kế VLSI

Kỹ thuật viễn thông

Thiết kế IC

Electronic circuits I

Electronic circuits II

Analog IC design

 

Hướng nghiên cứu:

-          Thiết kế IC

 

Các công trình NC đã công bố

 

 1. Tung H.T, Thang Nguyen Vu, Khanh P.X, Kim S.W, “A Double Capacitive Body Biased Circuit for High Performance Domino Logic with CMOS Keeper”, HUT-ICCE 2006, International Conference on Communications and Electronics, Hanoi October 2006.
 2. Thang Vu Nguyen, W. Varhue, M. Lavoie, S. Mongeon and E. Adams, “Growth of Heteroepitaxial GaSb films on Si(100) substrates”, Journal of Materials Research, August 2004, Volume 19, Number 8, pp. 2315-2321.
 3. Thang Vu Nguyen, W. Varhue, M. Lavoie, S. Mongeon and E. Adams, “Structural evolution and characterization of heteroepitaxial GaSb thin films on Si(111) substrates”, Journal of Applied Physics, Volume 101, Issue 7, pp. 073707-073707-7, 2007.
 4. Duc Duong and Thang Nguyen, « Design of an extremely accurate bandgap current reference in a 0.18um Bi-CMOS process », Journal of Science and Technology, 2013
 5. Minh Nguyen, Huyen Pham and Thang Nguyen, “A low power 6-bit flash ADC design”, Journal of Science and Technology,2013
 6. Duc Duong and Thang Nguyen, “A capacitive dynamic comparator with low kickback noise for pipelined ADC”, IEEE CONNECCT, 2013, Bangalore, India
 7. Thang Nguyen, “Fast Search Algorithm in Inter Prediction Block of H.265/HEVC Encoder”, AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering (RCCIE), 2013, Bangkok, Thailand
 8. FPGA Implementation of the Synchronization for IEEE 802.11n WLAN systems, ICCE 2014, Đà nẵng, Việt nam, 2014
 9. Asymmetric Diamond Search Pattern for Motion Estimation in HEVC, ICCE 2014, Đà nẵng, Việt nam, 2014
 10. Computer-Aided Design and Verification of Organic CMOS Integrated Circuits for Bioelectronics, The 5th International Conference on IC Design and Verification (ICDV), 2014
 11. A High Speed, Low Power 6-bit Flash ADC Design, AUN SEEDnet Conference, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
 12. A review of successive-approximation-register ADC in biomedical applications, Tạp chí khoa học và công nghệ, 2015
 13. Early CU Splitting and Fast Mode Decision for Intra Prediction in HEVC, Tạp chí khoa học và công nghệ, 2015
 14. Performance Analysis of LDPC for Reliable Image Transmission in Wireless Multimedia Sensor Networks, Tạp chí khoa học và công nghệ, 2015
 15. Implementation of high linearity low power bootstrapped switch, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, 2015
 16. Low cost FPGA implementation of adaptive rank order filter, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, 2015
 17. Bộ so sánh hữu cơ công nghệ bù, công suất thấp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng, 2015
 18. Advantage Search Pattern for  Motion Estimation in  HEVC, International conference on Computer communication and Informatics, India, 2016, chấp nhận
 

Các sách đã xuất bản

Không có

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. Phó Mạnh Cường, Thiết kế bộ mã hóa giải mã ảnh chuẩn JPEG
 2. Trần Thị Bích Hằng, Thiết kế bộ mã hóa giải mã tiếng nói chuẩn MP3
 3. Trần Đức Lợi, Tối ưu hóa mạng vô tuyến UMTS, áp dụng trong mạng Mobile phone 3G
 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 Phạm Thanh Huyền

 

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài: thiết kế IC số và tương tự

Đề tài đã nghiên cứu

Thiết kế IC nguồn LDO dòng tối đa 300 mA, cấp Bộ, 2011-2012

Nghiên cứu công nghệ IC, xây dung các module cơ sở và ứng dụng trong lĩnh vực đo lường điều khiển, cấp Bộ, 2009-2010

Giám sát và điều khiển các từ xa bằng các phương tiện khác nhau, cấp Bộ, 2006-2007