Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Telecommunication Systems

ThS Nguyễn Hồng Anh


 

ThS Nguyễn Hồng Anh

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng C9-408

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

Các môn giảng dạy:

       Trường điện từ, Anten và truyền sóng

 

Hướng nghiên cứu:

 

 

Các công trình NC đã công bố

 

-          H. A. Nguyen, H. Guo, K. S. Low, “Real-time estimation of sensor nodes’ locations using particle swarm optimization with log-barrier constraint”, IEEE Trans. Instrumentation and Measurement, vol. 60, iss. 11, Nov. 2011, pp. 3619 – 3628

-          H. Guo, K. S. Low, H. A. Nguyen, “Optimizing the localization of a wireless sensor network in real time based on a low-cost microcontroller,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, iss. 3, Mar. 2011, pp. 741 – 749

 

Các sách đã xuất bản

 

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

 

Các thông tin khác (nếu có)